Závěrečné práce

Konverze a dostavba pivovaru v Sedleci u Kutné Hory

Bc. Martin Kollár

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh sa zaoberá kompletnou konverziou a rehabilitáciou areálu bývalého pivovaruv Sedleci Kutnej Hore, ktorý sa nachádza v exponovanej polohe v blízkostichrámu Nanebovzatie Panny Márie od významného architekta Santiniho(pamiatka UNESCO). V areáli je navrhnutá novostavba hotela, reštaurácie avstupného objektu k prevádzke wellness-u. V pôvodnom objekte je navrhovanékultúrno-spoločenské centrum a prevádzka pivovaru. Riešenie pôvodnej budovypivovaru prinavracia, v čo najväčšej možnej miere jej pôvodný charakter. Návrhnových objektov má za úlohu podporiť kvalitu pôvodnej industriálnej architektúrydaného miesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.