Závěrečné práce

Návrh celoživotního bydlení ve Vysočanech

Bc. Jakub Vysoký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE JE TZV. CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ; JEDNÁ SE O NÁVRH BYDLENÍ, KTERÉ MÁ DO URČITÉ MÍRY SVÝM OBYVATELŮM ZAJISTIT TO, ŽE BUDOU MOCI ZŮSTAT VE SVÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ I VSITUACÍCH, KDY JSOU JEJICH MOŽNOSTI POHYBU A ORIENTACE OMEZENY. CÍLEM KONCEPTU JE SOCIÁLNÍ UDRŽITELNOST, KDY LIDÉ NEODCHÁZÍ ZE SVÝCH DOMOVŮ KVŮLI ARCHITEKTONICKÝM BARIÉRÁM A MOHOU TAK ZŮSTAT VE SVÝCH DOMOVECH A MEZI LIDMI, KTERÉ ZNAJÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.