Závěrečné práce

Startovací bydlení na Palmovce

Csontos István

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Koncept bytového domu je startovací bydlení, s důrazem na úspornost. Řešený objekt se nachází v Praze na Palmovce a je součástí územního plánu od UNIT architekti. Pozemek je určen pro městské nájemné bydlení, z čeho vyplívá že hlavním investorem je město. Bytový dům má 8 nadzemních podlaží, z nichž poslední je ustoupené. V podzemních částí se nachází společné parkování pro celý residenční blok. Přízemí navazuje na Libenský most a je využíván pro prostory bistra/kavárny a coworkingu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.