Závěrečné práce

Aula Magna pro Karlovu Univerzitu

Matyska Josef

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout Aulu magnu pro Karlovu univerzitu. Objekt je řešen v obdélníkové půdorysné stopě. Tento tvar umožňuje vytvořit nové náměstí, patřící studentům KU a dodává tak budově na důležitosti. Ze staroměstského náměstí aula dodržuje uliční frontu. Konceptem domu je jednoduchost, jak hmotová tak dispoziční. Dispozice je orientována k nově vzniklému náměstí. Základním členěním je rozdělení půdorysu na „jádra“, ve kterých se nachází zázemí a vertikální komunikace. Mezi nimi se nachází prostory k variabilnímu využití. Do tohoto principu vstupuje elevace sálu, jako nejdůležitější prvek objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.