Závěrečné práce

Škola architektury s Centrem architektury

Bc. Ivona Junková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout školu architektury pro soukromého zřizovatele se zaměřením prevážně na zahraniční studenty, jako prostředí podporující výměnu názorů, informací a kreativní spolupráci. Součástí školy je i centrum architektury, jehož fungování bude škola podporovat. Záměrem je vytvořit kondenzační bod kulturního života, centralizovat dění okolo architektury v Praze a vytvořit místo setkávání laické i odborné veřejnosti a zprostředkovat jejich komunikaci. Právě komunikace je ústředním motivem návrhu. Výsledkem je dům komunikující s okolím, s veřejností i v rámci vnitřních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.