Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ZUŠ a společenský sál v Bakově nad Jizerou

Haywardová Elizabeth

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh nové základní umělecké školy v Bakově nad Jizerou rozšířené o budovu společenského sálu pro širší veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.