Závěrečné práce

Soudobá ulice, městský dům, městský blok, Praha Výtoň

Bc. Markéta Korbeliusová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé práce je nalezení vztahu domu a ulice. Městského domu v kompaktním bloku a jeho vztah k okolnímu prostředí a spoluvytváření prostoru pro bytí a pohyb člověka ve městě. Život v parteru v návaznosti na okolí a vytváření ulice a života domu. Hledání charakteru místa a jeho dotváření v různých měřítích a hlavně ve vztahu. Hlavní myšlenkou je doplnění, nikoliv zaplnění městské struktury. Koncept prostoru jako systém míst. Výtoň se nachází na hraně řeky a kompaktního města. Je vstupním prostorem do území, avšak v současné době postrádá území jasný a čitelný koncept, který by držel místo pohromadě a dával mu tvář. Jedním z prvků je setkání měřítek a jeho hodnota, fungování rozhraní jako propustných prvků - tzv. ground floor interface. Vše ve vazbě na změny prostor a scenérií - nábřeží - park - 'plac' - ulice - dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.