Závěrečné práce

REVITALIZACE AREÁLU PAPÍRNY V PLZNI

Sýkorová Viktoriia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá revitalizací areálu bývalé papírny v Plzni. Toto místo je pozoruhodné díky své bohaté historii a industriální architektuře. Hlavní myšlenkou je vrátit život území areálu a prověřit možnosti jeho nového využití tak, aby zůstaly zachované historické a architektonické hodnoty stávajících budov. Práce řeší, jak návrh nové urbánní struktury území, tak i architektonické řešení nového využití stávajících budov a návrh nových budov v areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.