Závěrečné práce

Komerční centrum v Holešovicích

Bc. Filip Novotný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce byla vytvořena v atelieru Aulický-Aulická-Mikule-Kándl pod vedením Doc. Ing. Arch. Václava Aulického. Jedná se o architektonickou studii objektu s komerčním využitím, který se nachází v Praze v Holešovicích na volné parcele mezi ulicemi Veletržní a Strojnická. Účelem této práce bylo navrhnout objekt, který bude splňovat parametry „inteligentní“ budovy, bude respektovat nejnovější ekologické trendy a technologie, zlepší dostupnost služeb a kvalitu přilehlého prostředí. Objekt zaujímá většinu plochy této trojúhelníkové parcely, ale jednotlivé rohy objektu jsou propojeny vnitřní zasklenou pasáží. V této pasáži se v úrovni parteru nacházejí obchody a služby, které jsou přístupné jak z interiéru, tak z exteriéru. Kanceláře, které zaujímají 5 podlaží mají vstup z vloženého podlaží v atriu nad obchodní pasáží. Dále se v objektu nacházejí 3 venkovní zahrady, fitness, welness, supermarket a občerstvení. V okolí byla částečně upravena doprava, přidány jízdní pruhy pro cyklisty a rozšířeny přilehlé chodníky se stromořadím z jižní strany. Celkově by měl objekt vhodně zapadnout do stávající zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.