Závěrečné práce

Křídla - Rekreační prostor na návrší, Ruprechtice

Muzikářová Nataly

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem dokumentace je rekreační prostor, který se nachází v třetí největší městské části Liberce a je součástí Ruprechtického lesoparku. Z jihu je řešené území ohraničeno hřbitovní zdí, na východě se nachází v bezprostřední blízkosti mateřská škola a garážová oblast. Zbytek území je obklopeno Ruprechtickým lesíkem a lesíkem nad Radčickou ulicí. Prostor protíná ulice Strážní, která celé řešené území rozděluje na dvě části – stromový porost na západ od parkoviště a plochu za hřbitovem. V projektu jde o vytvoření nového místa setkávání, propojení urbanistického parku s lesíkem, vytvoření nového prostoru pro venkovní vyžití dětí i dospělých v podobě venkovního sportoviště a hřiště pro děti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.