Závěrečné práce

REVITALIZACE MANINSKÉ KOSY

Holeček Jan

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

V tomto projektu se snažím nalézt vhodné řešení pro území ohrožované povodněmi a využít potenciálu, který nám Maninská kosa nabízí. V projektu usiluji o spojení přírodního charakteru s postindustriální stopou, s cílem vytvořit přírodní park, který si však stále ponese současného genia loci. Také se snažím zlepšit průtočné podmínky při povodních a pracovat s dešťovou vodou, zároveň však nezapomenout na lidi, kteří park navštíví a vytvořit vhodné podmínky pro jejich rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.