Závěrečné práce

Zahrada pro 4 rodiny bytového domu, Stochovská 36, Praha

Jungvirthová Valentýna

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je revitalizace zahrady bytového domu pro čtyři rodiny. Cílem práce je vytvoření příjemného a funkčního prostoru, který by poskytoval místo pro každého obyvatele domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.