Diplomové práce

Milovice - Hledání města

Bc. Ondřej Vojtíšek

Magisterská diplomová práce

Anotace

Město v zeleni. Konceptem návrhu je propis historické stopy krajinných a urbanistických hodnot v území. Návrh počítá s vyplněním územních rezerv ve městě převážně řadovou zástavbou a s navrácením původního významu krajiny propsané do specifického charakteru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.