Závěrečné práce

Senior house v Českých Budějovicích

Bc. Vladimír Dolejšek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

 Cílem projektu je dořešení nevyužitého prostoru v centru města (parcela v současné době funguje jako parkoviště) a navržení objektu penzionu pro seniory. Nový objekt by měl poskytnout pocit domova obyvatelům zvyklým na městský způsob života. V objektu bude kromě malometrážních bytů i zázemí, které obyvatelům nabídne potřebné služby v rozsahu diskutovaném v diplomním semináři. Nedílnou součástí zadání je návrh a návaznosti veřejného prostoru přilehlého k objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.