Závěrečné práce

Milovice – hledání města

Bc. Vojtěch Hajný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Železnice je vždy chápána jako jizva v městské struktuře. V souvislosti se zamýšleným prodloužením dráhy z Prahy přes Milovice do Liberce navrhuji železniční most nad městem. Základní myšlenkou je osvobození města od železnice v samém jeho jádru a vytvoření navazující městské struktury,která by propojovala dosud odtržené městské části.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.