Závěrečné práce

Kulturní a společenské centrum Bratislava

Bc. Martin Lukačka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout kulturní a společenské centrum v Bratislavě. Lokalita Šafárikovo náměstí je dnes neudržovaný veřejný prostor s nevhodně umístěnými zastávkami MHD. Po zbourání Landererovho paláce po roce 1944 nemá náměstí jasně definované hranice. Mým úkolem bylo dotvořit tento prostor a dát mu jasný charakter a funkci, která by definovala danou lokalitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.