Závěrečné práce

Polyfunkční blok Vysočany

Bc. Petr Paleček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního městského bloku v Praze Vysočanech s převažující funkcí bydlení. Řešený blok je součástí širšího urbanistického plánu, který se zabývá celkovou revitalizací bývalého průmyslového areálu jižně od stanice metra Kolbenova. Cílem tohoto plánu je návrh nové funkčně vyvážené městské čtvrti, odpovídající dopravní propojení této čtvrti s okolním městem a využití přírodního a rekreačního potenciálu přilehlé říčky Rokytky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.