Diplomové práce

Pivovar Kozí

Bc. Oldřich Sládek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhl jsem multifunkční objekt (restauraci, hotel, pivovar), který důstojně zaplnil nezastavěnou parcelu na Starém městě a svou funkcí přiměje obyvatele navštívit toto místo. Objekt vytváří atmosféru pohody v tomto místě města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.