Závěrečné práce

OBRAZ VYSOKÝCH TATIER

Bendíková Katarína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá pozemkom centrálneho parkoviska na území Štrbského Plesa. Cieľom návrhu bolo vytvoriť objekt (súbor objektov) zapadajúcich do krajinného rázu s prevládajúcou verejnou funkciou a centrálnym zhromažďovacím priestorom ako dominantou územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.