Výstava ateliérových prací

PLAVECKÝ BAZÉN VLAŠIM

Matej Vinc

Anotace

Projekt je koncipovaný ako miestny bazén pre obyvateľov Vlašimi a blízkeho okolia. Budova je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky ako športovcov, tak aj ľudí, ktorí vyhľadávajú oddych a relax. Konzistentná kubická hmota vychádza z logického riešenia prevádzky plaveckého bazéna. Po vstupe do foyer sa budova delí na dve zóny. Zóna bazénovej haly a wellness. V bazénovej hale sa nachádza 25 metrov dlhý plavecký bazén a rovnako bazén výukový. Budova svojou juhovýchodnou orientáciou zabezpečuje výborné svetelné podmienky od východu až po západ slnka. Modulová fasáda sa skladá z presklených a plných plôch, ktorých výplň tvorí plech s jemnou štruktúrou. Poskytuje vizuálny kontakt s okolím a zároveň zaisťuje primeranú mieru intimity pre užívateľov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha