Diplomové práce

Centrum obnovy člověka

Bc. Vojtěch Mazanec

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem návrhu bylo vytvoření centra pro léčení a předcházení civilizačních chorob v centru Prahy, věnující se komplexní péči o člověka, což zahrnuje sportovní aktivity, fyzioterapii, ale i psychickou hygienu a zdravý životní styl. Centrum se nachází v proluce na nábřeží v ulici Na Františku

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.