Diplomové práce

m·gar | městská galerie Arnolda Richtera

Bc. Dionýz Hutár

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší obytnosti okolí části Severojižní magistrály (SJM). Novou budovou galerie navazuje na linii  staveb vyššího městského významu, jako národní muzeum, bývalá plodinová burza, bývalá budova federálního shromáždění, Státní opera a hlavní nádraží. Vytvořením nového atraktoru dochází k zahušťování prostoru lidmi a jejich aktivitami. Návrh podněcuje k řešení otázky humanizace  SJM a její přeměnu v městskou třídu plně navazující na její okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.