Závěrečné práce

Mlýnská ulice v Teplicích

Bc. Jan Hanzlík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mlýnská ulice v Teplicích je v dnešní době údolí bez jakéhokoli obsahu, proměněné v městskou divočinu. V minulosti zde bývala městská ulice s řadovou zástavbou pocházející z druhé poloviny 19. století, asanovaná v 80. letech 20. století. Pozdější záměry nebyly nikdy realizovány. Autor navrhuje nový způsob zastavění lokality a nové řešení veřejných prostorů, které vytvoří důstojné a obytné prostředí na tradiční spojnici dvou lázeňských čtvrtí – Teplic a Šanova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.