Výstava ateliérových prací

Anotace

Poptávka po ukládání urnových schránek vysoce převyšuje nabídku. Také proto jsem se rozhodla na téma uložení popela zesnulých zaměřit ve své studii. Nejprve jsem vytipovala problematická či nefunkční místa hřbitova. Na těchto perimetrech jsem poté navrhla tři plochy s odlišnými charaktery, které umožňují nejen uložení popela do nově vybudovaných kolumbárních stěn, ale také ekologičtější varianty - rozptyl a vsyp ke kořenům stromů. Tyto návrhy jsem propojila pomocí vodních prvků, které umožňují vykonat důstojný obřad i při uložení popela. Tyto vodní prvky mají také symbolický význam. Důležitým tématem bylo vytvoření důstojného místa posledního odpočinku, které by zároveň bylo příjemným prostředím nejen pro pozůstalé.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan