Závěrečné práce

Azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Praze-Podolí

Bc. Martin Klicpera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tento diplomní projekt se zabývá návrhem azylového domu pro rodiče s dětmi, který je doplněn sociální službou nízkoprahového centra pro děti (6-12 let) a mládež (13-18 let), sportovní halou a dobročinným obchodem. Místem návrhu jsou pozemky na svahu v Praze-Podolí, které z jedné strany kontaktně navazují na neukončenou blokovou zástavbu. Tento svah a zástavba na něm je v podstatě hranou nebo předělem v různých hlediscích (terén, charakter zástavby, živost a hluk apod.).    

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.