Závěrečné práce

Smíchovské nábřeží - revitalizace

Bc. Barbara Zedková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je revitalizace Smíchovského nábřeží v širším kontextu, vytvoření integrované struktury se vztahem k celku, nalezení charakteru místa a posílení jeho vztahu k řece Vltavě, jako městotvornému prvku. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.