Závěrečné práce

Železniční stanice Praha - Výstaviště

Bc. Helena Sladovníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout jednu z nových plánovaných železničních zastávek v rámci modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla plánované SŽDC. Navrhuji viadukt a zastávku městskou, městotvornou, pražskou, pro Letnou, pro Výstaviště s aktivním pronajímatelným parterem. Fasády čerpají z mohutných holešovických fasád a vzdušných  funkcionalistických mosazných výloh. Hledám vztah mezi člověkem a dopravní stavbou skrze architektonický detail.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.