Diplomové práce

VLTAVSKÁ KRAJINA- Chuchle, Lahovičky

Bc. Tomáš Pavlík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dodnes špatně pochopené území, mezi Lahovičkami a Malou Chuchlí se může znovu stát významným rekreačním ohniskem Pražanů. Toto území bylo třeba řešit celoměstsky, jako výraznou bránu do města Prahy. Významný vliv dopravy, blízkost jak centra města, tak Středních Čech, v kombinaci s významnou krajinou morfologíí, napojením na řeku a Chuchelský háj, přímo předurčuje tuto oblast k odpočinku. Výrazné měřítko dostihového závodiště, je doplněno o městské lázně a krajinný park na břehu Vltavy. Velká Chuchle je propojena s Modřanami lávkou a propojují se tak dva různé světy rekreace, Velká Chuchle získává tak scházející dostupnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.