Závěrečné práce

Centrum tance v Praze Holešovicích

Bc. Jana Vančurová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrhem je Centrum tance v Praze-Holešovicích mezi ulicemiKomunardů a Jateční. Jedná se o multifunkční objekt se sálem adalšími doplňkovými funkcemi

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.