Závěrečné práce

Humná

Bc. Zuzana Grešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Súbor humán za dedinou pod Tatrami stratil svoju pôvodnú funkciu a život. Kamenno - tehlové múry a piliere tu stoja pevne už 150 rokov. Tak skoro nespadnú. Neďaleko od nich rastú nové domy na zelenej lúke. Oživujem to, čo má históriu a je trváce. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.