Diplomové práce

Humná

Bc. Zuzana Grešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Súbor humán za dedinou pod Tatrami stratil svoju pôvodnú funkciu a život. Kamenno - tehlové múry a piliere tu stoja pevne už 150 rokov. Tak skoro nespadnú. Neďaleko od nich rastú nové domy na zelenej lúke. Oživujem to, čo má históriu a je trváce. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.