Závěrečné práce

Polyfunkční dům u Botiče v Praze

Bc. Jan Pelčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Na volné parcele v Praze Vršovicích, vedle stadionu Bohemians, na břehu potoka Botiče, navrhuji polyfunkční městský dům, vycházející ze stávající městské struktury a kombinující bydlení s kancelářemi a obchodním parterem. Snahou je vytvořit normální stavbu adekvátní okolnímu prostředí, která na sebe zbytečně neupozorňuje, ale je současným vyjádřením požadavků na bydlení, práci a život ve městě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.