Výstava ateliérových prací

Anotace

Záměr začlenění budovy KCP do lokality v níž se nachází, řešený pomocí doplnění okolní blokové struktury, vytváří novou tvář Pankráckého náměstí. Nová koncepce dopravy dovoluje odstranit bariéry v území a otevřít ho lidem. Vzniká zde nové lokální náměstí obklopené množstvím příležitostí pro návštěvníky i obyvatele Pankráce, jež zvyšuje kulturní hodnotu místa díky umístění kulturních institucí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík