Závěrečné práce

Rozvoj centra města Plzně

Bc. Hana Vítovcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá konceptem rozvoje širšího centra města Plzně, který vymezuje vztah centra s obytnými čtvrtěmi a průmyslovými areály, potlačuje vnitřní bariéry v území a vytváří živé městské prostředí se vztahem k zeleni a říčním tokům. Návrh se soustředí do oblasti mezi historickým centrem a hlavním nádražím, která byla vybrána jako prioritní k transformaci a rozvoji.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.