Závěrečné práce

Dostavba Sacré Coeur

Bc. Aleš Zahrádka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Smíchov v posledních padesáti letech prošel rozsáhlou proměnou. Na místě továrních hal byly postaveny kancelářské budovy a obchodní centrum. Městem mezi svahy u Plzeňské ulice prošla dopravní tepna a při výstavbě mostu a začátku Strahovského tunelu bylo zbořeno desítky domů. Zbyla díra ve městské struktuře, kterou bylo třeba zacelit. Úkolem mé práce bylo navrhnout dostavbu města vedle parku Sacré Coeur a ulicemi Plzeňská a Holečkova. Místo je specifické svou atraktivní polohou ve městě s výhledy na Prahu, blízkostí parků, služeb i dopravními tahy. Je však ovlivněno limity hluku, ovzduší a složitým zakládáním domů. Území se nachází na morfologické vyvýšenině a je tak dobře vidět z mnoha míst Prahy. Urbanistickým řešením je návrh dotvoření částečně zbořeného bloku a návrh nových tří objemů zakončujících městskou masu. Tvar bloků respektuje vedení ulic umožňujících dobrou prostupnost území. Velikost bloků se směrem k parku zmenšuje, zatímco měřítko domů - i jejich členění - roste a vytváří tak urbánní gradaci. Ta vrcholí dvěma objekty určenými pro kulturní využití, které by měli vytvořit nové živé místo Smíchova a zároveň protipól nákupnímu centru, ležicí pod kopcem. Význam tohoto bodu je posílen dvěma věžemi u zakončení ulice Grafická, která je protažena až k parku Sacré Coeur a svou trasou sleduje původní cestu z 19. století. Třetí objem u ulice Holečkova je určen domu pro seniory a školku v jednom prostoru. Městský blok je dostavěn dvěma bytovými domy s mostní nosnou konstrukcí a jedním domem, který je tvořen devíti řadovými domy. Bytový dům u ulice Holečkova je řešen z hlukových důvodů jako pavlačový, nabízí malometrážní byty a mezonetové byty v posledních podlažích. Dům v jižní části obsahuje až dvousetmetrové luxusní byty s dvoupodlažním hlavním prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.