Závěrečné práce

Vesnice - Malé a Vysoké Březno

Bc. Klára Andrlová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je možný rozvoj vesnice, její struktury, která je nyní rozdělena na dvě části (Malé a Vysoké Březno). Návrh tyto dvě části propojuje, vzniká jasná spojnice a ta definuje nové lokality zastavění, pro které je vytvořena regulace. Zároveň je navržena občanská vybavenost, která doplňuje rozrůstající se vesnici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.