Závěrečné práce

Vesnice Malé a Vysoké Březno

Bc. Jitka Brablecová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je možný rozvoj vesnice, charakter zástavby a vymezení sídla v krajině. V současnosti obě vesnice postrádají přesně definované centrum i hranice. V návrhu obnovuji kompaktnost sídel čitelnou z historie, navrhuji jejich propojení sítí cest, doplněnou o vhodnou zástavbu navazující na strukturu obce, umístění občanského vybavení a definování centra vesnic. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.