Závěrečné práce

REVITALIZACE CHMELAŘSKÝCH OBJEKTŮ V ŽATCI ZA KLÁŠTEREM

Kučerová Petra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomové práci se věnuji revitalizaci vybraných bývalých chmelařských objektů v Žatci, ke kterým, jakožto historické vrstvě města, přistupuji s pokorou a citlivostí. Funkční náplň objektů jsem vymýšlela s ohledem na blízkou budovu základní školy, dětský domov a fakt nedostatečné kapacity bydlení pro seniory, s touhou na tyto aspekty plynule navázat a již fungující objekty tím v místě podpořit. Urbanistickou strukturu uzavřeného bloku otevírám. Kromě koncepčních tvarových změn v bloku do hmoty stávajících řešených budov nezasahuji. Celá jedna polovina lze nazvat komunitním centrem, neboť sdružuje činnosti, které podporují dobré fungování místní žatecké komunity. Naplňuji ho prostory jako jsou kavárna, jógový sál, místo pro žatecké spolky, nízkoprahový klub, ateliér pro pořádání workshopů, komunitní kuchyně, coworking a byt, sloužící například jako startovací bydlení pro děti z dětského domova. Polovinu druhou tvoří 9 menších městských nájemních bytů pro aktivní seniory a denní centrum pro seniory, kde je ordinace lékaře, seniorský klub a sušárna ovoce, tedy oprášená funkce chmelové sušárny a potenciál budování vlastního seniorského projektu. Ač se na první pohled může zdát, že skutečnost zápisu města na seznam UNESCO nereflektuji, je tomu přesně naopak. Dělám tak právě proto, aby Žatec UNESL UNESCO.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.