Závěrečné práce

Obnova zámku v České Řečici

Bc. Jana Kotová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se snaží citlivě oživit, doplnit a částečně rekonstruovat velmi cennou památku ve městě Červená Řečice. Součástí projektu je prohloubení stavebně-historického průzkumu jižní bašty a přilehlé hradební zdi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.