Závěrečné práce

Obytný soubor U Lorce

Bc. Zuzana Kašpárková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem obytného souboru se službami a vybaveností v Kutné Hoře. Vytváří novou urbanistickou strukturu nesourodého bloku. Část struktury je detailněji zpracována a je zaměřena na řešení maloměstského bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.