Závěrečné práce

Městské lázně v Plzni

Bc. Šárka Ullwerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh městských lázní pro město Plzeň. Objekt lázní umísťuji na nábřeží řeky Mže, do místa se sportovně - rekreačním využitím. Nové městské lázně sousedí s fotbalovým stadionem, tenisovými kurty a cyklostezkou. Hlavním inspiračním zdrojem je samotná řeka Mže, její linearita (tvar objektu), vodní hladina (fasáda) a splav, který se propisuje do interiéru. Objekt má čtyři podlaží, nachází se v něm různé  procedury, bazény a bazénky, odpočívárny a kavárna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.