Závěrečné práce

Brány města Praha

Bc. Veronika Michálková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem městských bran, jejich významem, formou a podobou v současném městě, v Praze. Na základě analýz jsou na hlavních pražských třídách – severojižní magistrále a severním diametru vytipována místa pro novodobé brány a zpracována studie řešení jednoho z míst. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.