Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Revitalizace objektu staré vodárny v Karlových Varech

Bc. Lucie Procházková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

REVITALIZACE OBJEKTU STARÉ VODÁRNY V KARLOVÝCH VARECH Cílem projektu je přetvořit stávající objekt staré vodárny v multifunkční areál, který nabídne občanům Karlových Varů kvalitní prostor pro trávení volného času a přetváření jejich podnikatelských záměrů v úspěšné podnikání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.