Diplomové práce

Univerzitní mateřská škola České zemědělské univerzity (ČZU), Praha - Suchdol

Bc. Eliška Jínová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout univerzitní mateřskou školu pro děti studentů a profesorů České zemědělské univerzity (ČZU), která by se stala součástí tohoto vysokoškolského kampusu. V budově školky je navržen i prostor pro pohybové volnočasové aktivity, který by využívaly jak třídy MŠ, tak i další děti z okolí - především děti školního věku 1. stupně základních škol. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.