Závěrečné práce

Návrh koncepce revitalizace cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě

Bc. Lenka Zikešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh koncepce revitalizace Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Obnovení a zesílení vazeb místa v krajině. Obnova funkčního využití klášterního areálu s důrazem na posílení ducha místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.