Závěrečné práce

Pražská třída, České Budějovice

Bc. Alena Hrabětová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh úprav Pražské třídě v Českých Budějovicích a území, které k ní přiléhá. Cílem práce je nalezení vize pro jednu z hlavních tříd stotisícového města, která přes blokovou strukturu, sídliště a periferii tvořenou sklady spojuje centrum s jihočeskou krajinou. Jedna z nejstarších cest do Českých Budějovic by měla být území, které bude svým charakterem odpovídat velikosti a rázu města, bude významným veřejným prostorem, který je odlišný od historického jádra a zároveň ho přes periferii propojuje s krajinou 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.