Závěrečné práce

Brno, Jižní město

Marika Dumková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Část Brna od centra na jih působí rozbitě a nesourodě. Na vině jsou složité technické podmínky záplavového území, odříznutí města od centra železnicí a množství brownfields zbylých po industriální éře jihomoravské metropole. Navrhuji zčásti doplnění stávajících bloků, zčásti novou městskou strukturu. Obyvatelný veřejný prostor je hrou propojení, infrastruktury, aktivního parteru, dějů, povrchů a mobiliáře. Profily ulic jsou řešeny s ohledem na hospodaření s vodou v území a zvyšování vsakovacích kapacit města. Součástí návrhu je otevření náplavky podél potoka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.