Diplomové práce

Veřejné prostory Prahy 6 – Malovanka

Bc. Marek Smolka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce řeší lokalitu Malovanka na Praze 6. Cílem projektu je vytvořit z daného území lokální centrum pro Břevnov a místo propojení s okolními lokalitami. Doplněním stávající urbánní struktury vzniká prostor pro návrh nových veřejných prostorů. V projektu je podrobněji zpracován návrh náměstí a parku Malovanka. Podkladem pro práci je analýza veřejných prostorů Prahy 6.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.