Diplomové práce

Městský blok “Na Zatlance - Ostrovského”

Bc. Václav Novák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pátrám po kvalitě bydlení a současně hledám formu, jak se chovat městsky a balancovat na hranici veřejného a neveřejného čili sdíleného a soukromého.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.