Závěrečné práce

Vršovická proluka Krymská - Moskevská

Bc. Magdalena Nováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá tématem dlouho diskutované vršovické proluky. Na místě navrhuji několik nových bytových domů, které obklopují původní travnatý palouk a vytváří prostor intimní zahrady.   Kromě nové struktury bytových domů je dalším tématem veřejný prostor ‚tržíčku‘ a jeho návrat k původnímu účelu, k obnovení historické tradice trhu.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.