Závěrečné práce

Dětský domov se školou, Praha - Podolí

Bc. Miroslav Pazdera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout nový dětský domov se školou na parcelu v Praze - Podolí. Cílem bylo nalezení ideální typologie pro tento typ instituce. Projekt se skládá se speciální školy s tělocvičnou, stacionáře a bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.